Jak přidat inzerát

Návod a podmínky pro používání inzerce

bazar-chlazení§
tento inzertní portál slouží pro bezplatnou komerční i nekomerční inzerci - vkládání inzerce zdarma, a to pouze! v oboru chlazení, klimatizace, autoklimatizace a tepelných čerpadel. Inzeráty nejsou administrátorem (správcem) revidovány, ani upravovány.

§ tento inzertní server umožňuje vkládání inzerce v oboru chlazení, klimatizace, autoklimatizace a tepelných čerpadel a to zdarma. Administrátor (správce) ani majitel inzertního serveru nenesou žádnou odpovědnost za pravost a obsah vložených inzerátů. Za kvalitu inzerce obsahovou a formální stránku plně odpovídá inzerent (osoba, jež inzerci na inzertní server vložila) a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

§ vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR .

§ administrátor (správce) ani majitel inzertního serveru nenesou žádnou odpovědnost za pravost a obsah vložených inzerátů, neodpovídají za činnost uživatelů ani způsob užití inzerenty, neodpovídají za případné zneužití inzertního serveru uživateli nebo třetími osobami. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání inzertního serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Administrátor (správce) a majitel inzertního serveru jsou pouze zprostředkovateli kontaktu mezi inzerentem a kupujícím (osobou využívající nabídnutého produktu / služby)

§ pro vkládání a editování inzerátů je třeba se registrovat. Registrace je zároveň souhlasem s obchodními podmínkami.

§ na tomto serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

§ administrátor (správce) je oprávněn bez souhlasu uživatelů inzeráty měnit, nevhodné nebo zavádějící inzeráty i odstranit..

§ je nepřípustné, aby inzerent protiprávně zveřejnil údaje týkající se jiné fyzické osoby (jako např. jméno a příjmení třetí osoby, její kontaktní informace, telefonní číslo, e-mailovou adresu, nebo její fotografii atd.)

§ výše uvedené podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění. Administrátor ( správce ) inzertního serveru je oprávněn kdykoliv provozní podmínky měnit. Uživatel (inzerent) potvrzuje souhlas s aktuálním zněním podmínek pokaždé při využití inzertního serveru.

Poslední inzeráty

Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
Home Schiessl s.r.o.

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek